De Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) adviseert woningcorporatie Ymere om geen inflatievolgende huurverhoging per 1 juli 2022 in te voeren, maar een huurverhoging gebaseerd op de koopkracht van haar huurders. ‘Want het water staat veel huurders al aan de lippen’.

SHY stelt aan de vooravond van het proces van de jaarlijkse huuraanpassing dat ze de sterke noodzaak voelt om een preadvies uit te brengen. SHY maakt zich grote zorgen over de betaalbaarheid van het wonen en de impact van een eventuele huurverhoging.

‘De koopkrachtontwikkelingen van de laatste jaren en de effecten van de pandemie hebben de mensen uitgeput. Stress over de financiële situatie is in vrijwel elk huishouden, woonachtig in een huurwoning van Ymere (zowel sociaal als geliberaliseerd), toegenomen. Het water staat veel huurders aan de lippen. De betaalbaarheid van de woningen zal sterk in het geding komen. Tegelijkertijd zien we dat Ymere een financieel gezonde organisatie is én dat ze dit jaar een flinke belastingverlichting krijgt.’

Omarm de sociale missie

SHY pleit ervoor om het model van de afgelopen decennia waarin het financiële rendement van de woningen centraal staat en de maatschappelijke waarde ondergeschikt is, stevig te heroverwegen. De samenwerkende huurdersorganisaties pleiten voor een woningcorporatie die haar maximale bijdrage levert aan het welzijn van huurders, gemeenschappen en de samenleving als geheel.
‘Wij vragen Ymere met klem om te stoppen met het rendementsdenken, met het ‘vastgoed denken’, want dit huurbeleid gaat over mensen, over huurders die klem komen te zitten. We vragen om te denken vanuit de menselijke maat en niet vanuit een investeringswens. Omarm de sociale missie.’

Lees hier het advies van SHY